Wijziging Ubm

Inwinnen zienswijzen ten aanzien van voorgenomen wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet per 1 januari 2015

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-04-2014
Einddatum consultatie 30-05-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

- verlaging fosfaatgebruiksnormen conform 5e actieprogramma Nitraatrichtlijn
- mogelijk maken verhandeling herwonnen fosfaten als meststof
- invulling amendement strorijke mest
- aanwijzen leverancier en afnemer als normadressaat VDM/VZC

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- boeren
- mesttransporteurs en -verwerkers
- producenten van herwonnen fosfaten (struvieten)

Verwachte effecten van de regeling

- negatief bedrijfseffect voor boeren als gevolg van verlaging fosfaatgebruiksnormen (noodzaak voor meer mestafvoer)
- positief bedrijfseffect voor boeren als gevolg van invulling amendement strorijke mest (regionale mestafzet mogelijk)
- neutraal effect voor mesttransporteurs en -verwerkers
- positief bedrijfseffect voor producenten herwonnen fosfaten (verwaarden product mogelijk)

Doel van de consultatie

Inwinnen zienswijzen ten aanzien van voorgenomen wijzigingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.