Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

app-verbod fietsers

Reactie

Naam Fietsersbond (SM Kluit)
Plaats Utrecht
Datum 12 oktober 2018

Vraag1

Heeft u opmerkingen op de Wijzigingsregeling RVV (app-verbod fietsers)?
De Fietsersbond steunt de Minister in haar voornemen om het in de hand houden van mobiele elektronische apparaten aan bestuurders te verbieden. Voor bestuurders van motorvoertuigen leidt dit direct tot verhoogde verkeersveiligheid. Voor fietsers is dit niet bewezen effectief; wel zal het leiden tot minder irritaties van fietsers onderling en tussen fietsers en andere weggebruikers. Fietsers zullen meer comfort ervaren. Daarbij is het goed dat jongeren, de toekomstige automobilisten, al vanaf de start van hun verkeersdeelname leren dat gebruik van mobiele elektronische apparaten niet gecombineerd kan worden met verkeersdeelname.

Wij geloven dat deze regeling nog een stuk effectiever is als het zich voor automobilisten niet beperkt tot handheld gebruik. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de afleiding van een in-car systeem niet, of zeer beperkt, kleiner is dan bij handheld. Juist in de combinatie van massa en snelheid van gemotoriseerde vervoersvormen manifesteert zich veel gevaar. Graag zien wij dat dit gedrag van automobilisten, dat gevaar creëert voor overige verkeersdeelnemers, meer nog dan voor de bestuurder, ook meegenomen wordt in het wetsvoorstel.

Wij zijn van mening dat dit wetsvoorstel in haar uitvoering erg makkelijk door kan schieten naar het vooral controleren van fietsers met een mobiel elektronisch apparaat. Wij pleiten ervoor de handhaving met name te richten op die partijen op de weg, waarbij afleiding potentieel het grootste gevaar met zich meebrengt. Ook gaan wij er van uit dat de invoering van deze wet geen wijzigingen met zich meebrengt als het gaat om de verdeling van aansprakelijkheid bij ongevallen.

Wij stellen voor om de uitwerking van deze wet een jaar na invoering te evalueren en in deze evaluatie. In deze evaluatie moet dan niet alleen meegenomen worden of het gebruik van elektronische apparaten in het verkeer is afgenomen, maar ook hoe de inzet op controle zich verdeelt heeft over de verschillende modaliteiten. Mocht uit deze evaluatie blijken dat het gebruik van elektronische apparaten niet of slechts zeer beperkt is afgenomen, dan zijn in de ogen van de Fietsersbond dwingender maatregelen aan de orde. Het is dan noodzaak de industrie (providers en bouwers van de hardware) te dwingen om de techniek van mobiele telefonie en data verkeersveilig te maken. Bijvoorbeeld door toegang tot de markt hiervan afhankelijk te maken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht