Wijziging Regeling gaskwaliteit

De gassamenstelling op invoeding in en aflevering uit de openbare gasnetten is vastgelegd bij ministeriële regeling. Een wijziging van deze regeling wordt geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-06-2015
Einddatum consultatie 15-07-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De gaskwaliteit op invoeding in en aflevering uit de openbare gasnetten is vastgelegd bij ministeriële regeling die per 1 oktober 2014 in werking trad. Op basis van praktijkervaring en nieuwe inzichten wordt een aantal parameters veranderd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

(1) Invoeders van gas waaronder groen gas en ingevoerd LNG, (2) netbeheerders en (3) afnemers van gas.

Verwachte effecten van de regeling

De waarden van meer dan tien parameters worden aangepast. De effecten op verschillende doelgroepen verschilt sterk. Ter verhoging van de leesbaarheid is naast de regeling ook een document toegevoegd waarin duidelijk gemarkeerd is welke parameters veranderen en wat de huidige waarden zijn.

Doel van de consultatie

Het vergaren van reacties op de gewijzigde parameters. Voorts het vergaren van voorstellen voor andere wijzigingen in de regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op de gehele regeling inclusief bijlagen en toelichting zijn reacties welkom. Reacties op de individuele waarden en de toelichting zijn welkom. Hiernaast ontvangen wij graag voorstellen voor parameters of aspecten die volgens de respondent gewijzigd moeten worden of ontbreken.

Meer informatie