Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond

Natuur en milieu

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 (Rbrg). Het gaat om de volgende twee wijzigingen:

  1. In de Rbrg staan bepalingen om te beoordelen of grond wel of niet gereinigd kan worden. Daarbij is er een bovengrens voor de kosten die redelijk zijn om grond te reinigen. Als de kosten hoger zijn dan deze grens hoeft de grond niet gereinigd te worden en mag ook gestort worden. Sinds inwerkingtreding van de Rbrg in 2006 zijn deze bedragen niet meer geïndexeerd. Vanwege veranderingen van o.a. bodemregelgeving, hoge inflatie etcetera is dat nu wenselijk.
  2. In de Rbrg is de NEN-norm NEN-5707 opgenomen die gaat over een onderzoek naar asbest in grond. Ook in de Regeling bodemkwaliteit (Rb) is deze norm opgenomen. Bij werkzaamheden met de bodem moet de Rb gevolgd worden. Als er dan een partij grond vrijkomt waar men zich van wil ontdoen, moet de Rbrg gevolgd worden. NEN-normen worden regelmatig geactualiseerd. Om te zorgen dat er geen discrepantie ontstaat tussen de verschillende regelingen, wordt de verwijzing naar deze NEN-norm dynamisch. Dit betekent dat als het normdocument in de Rb geactualiseerd wordt, dit ook automatisch geldt voor de Rbrg.

Uw reactie

U kunt tot en met 22 januari 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.  Verwacht u dat de wijziging van de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Extra vragen: Hoe kijkt u aan tegen de gekozen bedragen? Wat vindt u van de gekozen methode voor indexatie?

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie1 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties