Wijziging Luchtvaartwet BES voor grondslag openbaredienstverplichting

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Emmeloord
Datum 17 juni 2024

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de wetswijziging en de toelichting.
Het is nu voor veel inwoners van Saba (en Statia) veel te duur om een paar keer per jaar naar sint Maarten te gaan om familie te bezoeken of om buiten het zeer beperkte aanbod op Saba zelf inkopen te doen.
Het voorzieningenniveau op Saba is laag op velerlei gebied. Toch komt een deel van de (autochtone) eilandbewoners zelfs al bijna nooit op het dichtstbijzijnde eiland Sint Maarten bij gebrek aan financiële middelen.
Daarnaast is een vliegreis vanuit sint Maarten naar het kleine Saba ook heel duur voor toeristen waardoor die het eiland te vaak links laten liggen en Saba veel inkomsten vanuit het toerisme misloopt. (Dit gaat overigens samen met de hoge prijs van de accommodaties op het eiland, die zorgen dat een meerdaags bezoek aan Saba voor veel mensen niet is weggelegd terwijl het onderdeel is van het koninkrijk der NL).
Het is daarom nog lastiger het beperkte voorzieningenniveau op Saba te handhaven, waardoor het aantal banen afneemt en jonge eilandinwoners definitief vertrekken.
Net zoals het openbaar vervoer in Nederland naar de Waddeneilanden gesubsidieerd wordt, moet dat voor de 2 kleine bovenwindse eilanden ook worden ingevoerd. Het is van groot belang dat de vluchten tussen de drie bovenwindse eilanden beschouwd gaan worden als openbaar vervoer om de leefbaarheid op Saba en Statia te waarborgen.

Deze reactie is geschreven namens Enrico Klaber, Taxi 19, Windwardside Saba

Bijlage