Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Drinkwaterregeling ivm herziening BRL 6010

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Winschoten.
Datum 14 oktober 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt op de tekst van de regeling of de toelichting reageren.
• De bestaande certificaathouders zullen – als zij na 1 januari 2022 hun legionella-advieswerk willen voortzetten – hun bedrijf vóór die tijd moeten laten controleren door een certificerende instelling en de aldaar werkzame legionellapreventie-adviseurs zullen het voorgeschreven examen moeten afleggen.
• Er zijn zo’n 100 bedrijven die legionella-adviesdiensten aanbieden, met bij ieder bedrijf naar schatting gemiddeld vier legionellapreventie-adviseurs. De kosten voor het examen (bestaande uit Deel A en Deel B) voor een legionellapreventie-adviseur bedragen bij CITO 570 euro (inclusief BTW). Per bedrijf bedragen de kosten dus gemiddeld 2280 euro. Het betreft eenmalige kosten. Voor nieuwe adviesbedrijven die momenteel nog niet op grond van BRL 6010 zijn gecertificeerd, gelden dezelfde (gemiddelde) bedragen.
• Voor de twee huidige certificerende instanties (Kiwa en DEKRA) bedragen de geschatte kosten voor accreditatie (door de Raad voor Accreditatie) zo’n 20.000 euro per instantie. Voor eventuele nieuwe certificerende instanties kan worden uitgegaan van eenzelfde bedrag. Ook dit zijn eenmalige kosten.

Er zijn in het verleden veel certificaten afgegeven een en twee daagse opleidingen ( KIWA KENTEQ ) maar wat als je een Diploma hebt gehaald en ondertekend bij Wateropleidingen waar is het recht op gelijkwaardigheid ( vroeger was er de Ulo nu heet het de VMBO ) gelden die diploma,s dan ook niet meer , wat hier gebeurd met de nieruw BRL de gehele excamen comissie is niet competent met de voorzitter voorop heeft geen enkele opleiding genoten en alleen bij CITO examen te doen mag helemaal niet , er spelen hier heel andere belangen dan wordt voorgesteld
vr gr Elektrsospekt - NOE advies De Roos advies

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht