Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Drinkwaterregeling

Reactie

Naam Provincie Noord-Brabant (S. Terpstra)
Plaats 's-Hertogenbosch
Datum 28 mei 2019

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? Op alle onderdelen van de regeling en de toelichting kan worden gereageerd.
Wij staan in principe achter de wijziging van de Drinkwaterregeling: het vermindert duidelijk de administratieve lasten bij het aantreffen van een stof in het oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater. Er ontstaat echter wel de volgende onduidelijkheid:

In de concept wijziging wordt in het nieuwe artikel 16a verwezen naar de in bijlage 5b opgenomen tabel met signaleringswaarden : Signaleringsparameters voor het signaleren van mogelijke verontreiniging van oppervlaktewater, gebruikt voor de bereiding van drinkwater, zijn opgenomen in bijlage 5b. Deze gelden voor het oppervlaktewater op het punt waar oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater wordt ingenomen.

In het ‘Protocol voor monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW’ als vastgesteld in Programmateam Water op 17 september 2015 is ook een toetsing van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater ter plaatse van de waterwinlocatie opgenomen (zie hoofdstuk 4 van dit protocol). Voor deze toetsing is in bijlage 4 van dit protocol eveneens een lijst met signaleringsparameters opgenomen. De signaleringswaarde heeft in deze bijlage echter de waarde 0,1 µg/l ten opzichte van een waarde van 1 µg/l in bijlage 5b van de concept wijziging van de drinkwaterregeling. Het gaat daarbij om dezelfde stoffen en stofgroepen.

We willen graag aandacht vragen voor deze geconstateerde verschillen in de hoogte van de signaleringswaarden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht