Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging financieringsstelsel kinderopvang

De huidige systematiek van de kinderopvangtoeslag legt veel verantwoordelijkheid bij ouders, veroorzaakt onduidelijkheid en leidt tot veel verrekeningen achteraf, vaak nog jaren later. Dit komt onder andere doordat ouders hun eigen inkomen over het (nog lopende) jaar moeten schatten. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger te maken en hun meer zekerheid te bieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
11-02-2016
Einddatum consultatie
12-03-2016
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen
Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De aanpassingen beogen de financiering van de kinderopvang voor ouders te vereenvoudigen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders van kinderen waarvoor van kinderopvang gebruik wordt gemaakt en kinderopvangorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling

Beoogd wordt de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger te maken en hun meer zekerheid te bieden. Tevens wordt beoogd het financieringsstelsel minder complex te maken en minder gevoelig voor fouten en fraude.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om reactie van belanghebbenden te verkrijgen op de voorgenomen wetgeving wat betreft de nieuwe financiering van de kinderopvang.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Meer informatie

Acties

Delen regeling