Wijziging financieringsstelsel kinderopvang

De huidige systematiek van de kinderopvangtoeslag legt veel verantwoordelijkheid bij ouders, veroorzaakt onduidelijkheid en leidt tot veel verrekeningen achteraf, vaak nog jaren later. Dit komt onder andere doordat ouders hun eigen inkomen over het (nog lopende) jaar moeten schatten. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger te maken en hun meer zekerheid te bieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-02-2016
Einddatum consultatie 12-03-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De aanpassingen beogen de financiering van de kinderopvang voor ouders te vereenvoudigen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders van kinderen waarvoor van kinderopvang gebruik wordt gemaakt en kinderopvangorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling

Beoogd wordt de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger te maken en hun meer zekerheid te bieden. Tevens wordt beoogd het financieringsstelsel minder complex te maken en minder gevoelig voor fouten en fraude.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om reactie van belanghebbenden te verkrijgen op de voorgenomen wetgeving wat betreft de nieuwe financiering van de kinderopvang.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Meer informatie

  • IAK document herziening financieringsstelsel