Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz)

Consultatie gesloten Zorg en gezondheid

In het kort

Patiënten, cliënten, alsmede jeugdigen en hun ouders in Nederland moeten er op kunnen vertrouwen dat de zorg en jeugdhulp kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar is. Zorg- en jeugdhulpaanbieders die worden gefinancierd met premiegeld en collectieve middelen, dienen zich primair te richten op het behartigen van deze maatschappelijke belangen. De organisatie en de bedrijfsvoering van zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten met het oog op dat doel worden ingericht.

Uit diverse casuïstiek is gebleken dat de bedrijfsvoering van sommige zorg- en jeugdhulpaanbieders daar niet aan voldoen en dat dit een risico kan vormen voor de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg- en jeugdhulp. Daarom worden met het Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders bepalingen geïntroduceerd om tegenstrijdige belangen te voorkomen en voorwaarden te kunnen stellen aan het uitkeren van winst, indien er risico’s zijn voor de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg- en jeugdhulp. Tevens wordt het externe toezicht met het wetsvoorstel voorzien van extra handvatten om zorg- en jeugdhulpaanbieders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een integere bedrijfsvoering. Bij twijfels over tegenstrijdige belangen of over winstuitkering door zorg- en jeugdhulpaanbieders moet het extern toezicht in de toekomst sneller en voortvarender kunnen optreden. Dit wetsvoorstel regelt dat de externe toezichthouder een grondslag heeft om toezicht te houden op onderdelen van de bedrijfsvoering van zorg- en jeugdhulpaanbieders, die indien de zorg- en jeugdhulpaanbieder daar nalatig in is, een risico kunnen vormen voor de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg of de jeugdhulp.

Reacties op deze consultatie19 openbaar

Bekijk alle reacties