Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten

Reactie

Naam Stichting RIONED (drs. H.J. Gastkemper)
Plaats Ede
Datum 14 augustus 2015

Vraag1

U bent van harte uitgenodigd een reactie op het voorliggende wetsvoorstel te geven. Uw reactie op deze consultatieronde kunt u tot 17 augustus 2015 indienen.
Het ministerie van Economische Zaken zal alle opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.
Bijgevoegd is de reactie van Stichting RIONED, koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering. Stichting RIONED erkent de wettelijke noodzaak van implementatie van Europese wetgeving, maar stelt onder meer vragen bij nut, doelmatigheid en regeldruk van het concept-wetsvoorstel. Ook zijn baten en kosten niet in beeld gebracht.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht