Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Reactie

Naam ing. M.C. Roos
Plaats Leiden
Datum 25 januari 2022

Vraag1

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Daarnaast zijn er specifieke punten waarop uw input gewenst is:

1a) In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten verplicht worden om een transitievisie warmte (oftewel warmteprogramma in het wetsvoorstel) op te stellen. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is het opstellen van een warmteprogramma niet verplicht gesteld. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.) Er wordt voorgesteld dat gemeenten alleen een warmteprogramma moeten opstellen als ze de aanwijsbevoegdheid willen inzetten.
Vragen: Heeft het de voorkeur om gemeenten te verplichten om een warmteprogramma vast te stellen?
Zo ja: waarom?

1b) Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat gemeenten elke 5 jaar de transitievisie warmte actualiseren. Ook is afgesproken dat deze actualisatietermijn wordt geëvalueerd. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een vaste frequentie voor warmteprogramma’s vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend? En: waarom?
1a) Nee.
De focus op alleen warmte heeft tot een zeer eenzijdige benadering van het transitievraagstuk geleid: alleen de warmtevraag geleverd middels grootschalige warmtenetten wordt meegenomen door gemeenten. Hierbij wordt de warmtapwatervoorziening nogal eens vergeten, die is nu meestal gekoppeld is aan de cv-ketel. Allerlei andere mogelijkheden om aan de warmtevraag te doen bv door elektrische verwarming middels in situ omzetten van zonlicht naar elektriciteit of door het in situ produceren op daken van waterstof waarmee verwarmd kan worden, worden niet meegenomen. Gemeenten voegen zich naar ingehuurde adviesbureau's die netbeheerders, warmteleveranciers en gemeenten koppelen zonder dat er al mandaat van de gemeenteraden zijn en zonder dat burgers geconsulteerd zijn én zonder dit in de openbaarheid te brengen.
Door het vastleggen op warmtenetten wordt voor 50 jaar een investering gedaan die daardoor allerlei toekomstige ontwikkelingen/innovaties remt.
Verder worden warmtenetten niet alleen door gasstook, maar steeds meer door afvalverbranding en biomassastook gevoed, in het geheel niet duurzaam! Zie hiervoor in de geuploade bijlage.

1b) Als je warmteprogramma's maakt op basis van investeringen die 50 jaar meemoeten, heeft om de 5 jaar evalureren geen zin

Vraag2

2) In het Klimaatakkoord is een termijn van 8 jaar genoemd tussen het besluit van de gemeente en de definitieve overstap op het duurzame alternatief. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is deze termijn niet als verplichting opgenomen. (Zie paragraaf 2.4.2 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een termijn in regelgeving vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend als minimum? En: waarom?
2) gemeenten gebruiken de termijn van 8 jaar nu onterecht om gasleidingen te willen gaan rooien. Terwijl die oude gasleidingen gebruikt kunnen worden voor een waterstofnet.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht