Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Heijen
Datum 26 december 2021

Vraag1

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Daarnaast zijn er specifieke punten waarop uw input gewenst is:

1a) In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten verplicht worden om een transitievisie warmte (oftewel warmteprogramma in het wetsvoorstel) op te stellen. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is het opstellen van een warmteprogramma niet verplicht gesteld. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.) Er wordt voorgesteld dat gemeenten alleen een warmteprogramma moeten opstellen als ze de aanwijsbevoegdheid willen inzetten.
Vragen: Heeft het de voorkeur om gemeenten te verplichten om een warmteprogramma vast te stellen?
Zo ja: waarom?

1b) Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat gemeenten elke 5 jaar de transitievisie warmte actualiseren. Ook is afgesproken dat deze actualisatietermijn wordt geëvalueerd. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een vaste frequentie voor warmteprogramma’s vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend? En: waarom?
Nee , het heeft niet de voorkeur , zie vraag 2 er zijn te veel onzekerheden en ook de uitkomsten en de landelijke gemeentelijke TVW's spreken voor zich dat dit een te vroeg stadium is om warmteprogramma's wettelijk vast te leggen

Vraag2

2) In het Klimaatakkoord is een termijn van 8 jaar genoemd tussen het besluit van de gemeente en de definitieve overstap op het duurzame alternatief. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is deze termijn niet als verplichting opgenomen. (Zie paragraaf 2.4.2 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een termijn in regelgeving vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend als minimum? En: waarom?
Bij een duurzaam alternatief moet per definitie de energievorm gas niet worden uitgesloten , in dit wetsvoorstel “tot wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet “wordt gesproken over enkelvoud van gas en in het klimaatakkoord spreken we over aardgas. Er zijn meerdere vormen van duurzame gassen die onmisbaar zijn bij het behalen van onze klimaat doelstellingen ook bij de gebouwde omgeving. Dus expliciet vermelden in het beoogde wetsvoorstel dat we spreken over de fossiele vorm van gas ofwel aardgas die bijdraagt aan klimaatverandering . Gezien de trend van de landelijke uitkomsten gemeentelijke TVW ( transitie visie warmte) zou het een wijs besluit zijn vooralsnog geen termijn van verplichting op te nemen in dit wetsbesluit vooralsnog!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht