Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Reactie

Naam NVDE (E Post)
Plaats Utrecht
Datum 25 januari 2022

Vraag1

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Daarnaast zijn er specifieke punten waarop uw input gewenst is:

1a) In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten verplicht worden om een transitievisie warmte (oftewel warmteprogramma in het wetsvoorstel) op te stellen. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is het opstellen van een warmteprogramma niet verplicht gesteld. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.) Er wordt voorgesteld dat gemeenten alleen een warmteprogramma moeten opstellen als ze de aanwijsbevoegdheid willen inzetten.
Vragen: Heeft het de voorkeur om gemeenten te verplichten om een warmteprogramma vast te stellen?
Zo ja: waarom?

1b) Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat gemeenten elke 5 jaar de transitievisie warmte actualiseren. Ook is afgesproken dat deze actualisatietermijn wordt geëvalueerd. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een vaste frequentie voor warmteprogramma’s vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend? En: waarom?
1a) Ja, dit heeft onze voorkeur. NVDE steunt de keuze voor een Programma zoals is bedoeld in de Omgevingswet, en ziet geen onoverkomelijke bezwaren tegen een verplicht warmteprogramma. Het biedt de mogelijkheid om te monitoren en bij te sturen.

1b) Ja, het heeft onze voorkeur een vaste frequentie vast te leggen. Dan kunnen
nieuwe technieken, ontwikkelingen en (nieuwe) inzichten in de TVW's bijgewerkt worden. Een termijn van 5 jaar wordt als een geschikt termijn gezien.

Vraag2

2) In het Klimaatakkoord is een termijn van 8 jaar genoemd tussen het besluit van de gemeente en de definitieve overstap op het duurzame alternatief. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is deze termijn niet als verplichting opgenomen. (Zie paragraaf 2.4.2 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een termijn in regelgeving vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend als minimum? En: waarom?
Ja, het is van belang dat er duidelijkheid komt over het moment van definitieve overstap. Dit dient de rechtszekerheid van alle belanghebbenden alsmede de klimaatdoelen. Bewoners en gebouweigenaren moeten een keuze moeten maken over het al dan niet aansluiten op een collectief warmtesysteem en netbeheerders en warmtebedrijven moeten tijdig weten wanneer ze moeten afsluiten respectievelijke aansluiten. Er dient voorkomen te worden dat een termijn oneindig wordt opgerekt.

In het Klimaatakkoord is een termijn van 8 jaar genoemd tussen het besluit van de gemeente en de definitieve overstap op het duurzame alternatief. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is deze termijn niet als verplichting opgenomen. 8 jaar is een redelijke termijn, vooropgesteld dat dit een maximale termijn is, met een helder startpunt, met tevens mogelijkheden om onder omstandigheden de termijn te verkorten. Zonder een heldere, maximale termijn - met een duidelijk start- en eindmoment geborgd in landelijke regelgeving - kan de aanwijzingsbevoegdheid te veel worden opgerekt.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht