Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Reactie

Naam Natuur & Milieu (W Berends)
Plaats Utrecht
Datum 20 december 2021

Vraag1

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Daarnaast zijn er specifieke punten waarop uw input gewenst is:

1a) In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten verplicht worden om een transitievisie warmte (oftewel warmteprogramma in het wetsvoorstel) op te stellen. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is het opstellen van een warmteprogramma niet verplicht gesteld. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.) Er wordt voorgesteld dat gemeenten alleen een warmteprogramma moeten opstellen als ze de aanwijsbevoegdheid willen inzetten.
Vragen: Heeft het de voorkeur om gemeenten te verplichten om een warmteprogramma vast te stellen?
Zo ja: waarom?

1b) Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat gemeenten elke 5 jaar de transitievisie warmte actualiseren. Ook is afgesproken dat deze actualisatietermijn wordt geëvalueerd. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een vaste frequentie voor warmteprogramma’s vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend? En: waarom?
Voor het klimaat, voor de borging van het klimaatakkoord en voor het creëren van een levelplaying field is het wel erg belangrijk dat alle gemeenten aan de slag gaan en een warmtetransitievisie/warmteprogramma maken. In het Klimaatakkoord is dat afgesproken en hopelijk voeren alle alle gemeenten deze afspraak uit. Als alle gemeenten dat doen kan er ook geen weerstand zijn tegen een verplichting. Voor het geval dat een enkele gemeenten geen warmteprogramma maakt is een juridisch instrument nodig om de betreffende gemeente te kunnen dwingen. Dat dat bestuurlijke lasten met zich mee brengt, dat klopt. Maar dat was bekend bij de ondertekening van het Klimaatakkoord. Dus ja, het heeft de voorkeur om gemeenten te verplichten.

Ik kan me wel voorstellen dat we nog geen frequentie vastleggen, maar eerst meer leren en evalueren.

Vraag2

2) In het Klimaatakkoord is een termijn van 8 jaar genoemd tussen het besluit van de gemeente en de definitieve overstap op het duurzame alternatief. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is deze termijn niet als verplichting opgenomen. (Zie paragraaf 2.4.2 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een termijn in regelgeving vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend als minimum? En: waarom?
Ook voor deze termijn geldt dat we misschien beter eerst meer kunnen leren en evalueren.