Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Reactie

Naam Lentink Eureka&Advies (W Lentink)
Plaats Enschede
Datum 25 januari 2022

Vraag1

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Daarnaast zijn er specifieke punten waarop uw input gewenst is:

1a) In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten verplicht worden om een transitievisie warmte (oftewel warmteprogramma in het wetsvoorstel) op te stellen. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is het opstellen van een warmteprogramma niet verplicht gesteld. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.) Er wordt voorgesteld dat gemeenten alleen een warmteprogramma moeten opstellen als ze de aanwijsbevoegdheid willen inzetten.
Vragen: Heeft het de voorkeur om gemeenten te verplichten om een warmteprogramma vast te stellen?
Zo ja: waarom?

1b) Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat gemeenten elke 5 jaar de transitievisie warmte actualiseren. Ook is afgesproken dat deze actualisatietermijn wordt geëvalueerd. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een vaste frequentie voor warmteprogramma’s vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend? En: waarom?
1a) Nee, omdat warmtenetten voor velen uit de markt geprezen gaan worden door zelfvoorziening op basis van zonne-en windenergie.
1b) Ja ,om zo vroeg mogelijk dit onzalige plan te stoppen. Houtstookwarmte is goedkoper dan stadswarmte en slechter voor de CO2-concentratie in de atmosfeer. De koolstof kringloop bestaat niet op Aarde en vegetatie ziet geen onderscheid tussen CO2 uit houtverbranding en CO2 uit gas verbranding, terwijl hout bij verbranding circa twee keer zoveel CO2 per GJ geeft als verbranding van Gronings aardgas. Daarnaast sterven er in Nederland vroegtijdig circa 2700 mensen per jaar aan luchtvervuiling veroorzaakt door houtrook.

Vraag2

2) In het Klimaatakkoord is een termijn van 8 jaar genoemd tussen het besluit van de gemeente en de definitieve overstap op het duurzame alternatief. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is deze termijn niet als verplichting opgenomen. (Zie paragraaf 2.4.2 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een termijn in regelgeving vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend als minimum? En: waarom?
Vooral geen termijnen vastleggen. Ik heb succesvol mijn levering van stadswarmte opgezegd en krijg tegenwoordig maandelijks €0,76 terug vanwege mijn lage energiegebruik van circa 1000 kWh per jaar. Ik gebruik uitsluitend elektrische energie. Na 2025 verwacht ik ook van het elektriciteitsnet af te kunnen dankzij zonne-energie en gebruik van waterstof die ik dan zelf m.b.v. zonne-energie heb geproduceerd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht