Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wfpp voor financiële transparantie bij lokale partijen

Reactie

Naam Dhr. A.F.C. van Rossum
Plaats Molenschot
Datum 21 december 2013

Vraag1

De minister van BZK vraagt om een visie op het wetsvoorstel als geheel, of op onderdelen daarvan.
Waarom geen consequent voorstel en daarbij ook de uitgaven betrekken die Nederlandse politieke partijen spenderen aan de invloed die ze uitoefenen in het buitenland?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht