Wet vereenvoudiging non-binaire geslachtsvermelding

Reactie

Naam C.B. Berghouwer
Plaats Amsterdam
Datum 5 december 2023

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van het voorstel reageren.
Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om te reageren in deze internetconsultatie over de Wet vereenvoudiging non-binaire geslachtsvermelding. Als therapeut die voornamelijk met trans en genderdiverse mensen werkt zie ik elke dag weer bij cliënten het belang van een laagdrempelige manier om je geslachtsvermelding in lijn te brengen met hoe je je voelt en hoe je je uit naar de buitenwereld. De erkenning van wie jij in de kern bent door anderen, waaronder de overheid valt niet te overschatten voor het welzijn en de mentale gezondheid van trans- en genderdiverse mensen.
Ik ben heel enthousiast over dit wetsvoorstel en weet dat dit een belangrijke stap is voor eenieder die zich onvoldoende thuis voelt in de tot nog toe binaire opties (m of v) die de overheid biedt.
De omslachtige en dure weg via de rechter, die nu door sommige non-binaire mensen bewandeld wordt, is voor velen ontoegankelijk. Door de kosten, maar ook door de mentale belasting van het langdurige proces. Dat betekent dus dat vele mensen een niet passende letter in hun paspoort hebben en zich onveilig voelen in contact met de overheid. Ook kunnen of durven ze daardoor mogelijk niet terug te vallen op de overheid wanneer zij slachtoffer worden van discriminatie.
Er is wat mij betreft nog wel een belangrijk punt om mee te nemen ter verbetering van dit initiatiefwetsvoorstel. De procedure wordt nu ingepast in de huidige wet wijziging geslachtsvermelding. Helaas ligt de behandeling van de wijziging van die wet waarschijnlijk langdurig stil.
Dat betekent dat er voor de wijziging naar een X een deskundigenverklaring nodig zal zijn.
Ik ben überhaupt geen voorstander van een deskundigenverklaring voor wijziging van geslachtsvermelding. De artsen en psychologen die ‘m mogen afgeven zien er zelf ook geen meerwaarde in.
Voor non-binaire mensen werpt dit een extra hoge drempel op, aangezien zij minder vaak gebruik maken van medische transitiezorg, en dus aangewezen zijn op het zelf betalen van een consult om dat dure A4tje te bemachtigen. Zover we weten is het nog nooit aan iemand die erom vraagt geweigerd. Een onnodige bureaucratische stap dus.
Ik vind het belangrijk dat er dus ook voor dit wetsvoorstel gekeken wordt naar de rol van de door de overheid aangewezen deskundigen. Als u dan toch blijft vasthouden aan zo’n verklaring zou die laagdrempelig te verkrijgen moeten zijn, waarbij de beperking tot alleen aangewezen artsen en psychologen er wat mij betreft af kan.