Wet vereenvoudiging non-binaire geslachtsvermelding

Reactie

Naam College voor de Rechten van de Mens (E.B. Yiannakas)
Plaats Utrecht
Datum 5 december 2023

Bijlage