Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet windenergie op zee

Reactie

Naam Witteveen+Bos (MSc K.A. Haans)
Plaats Rotterdam
Datum 16 april 2014

Vraag1

Wilt u reageren op dit wetsvoorstel of de toelichting, dan kunt u dat hier doen.
L.S. Hierbij de inbreng van Witteveen+Bos ten aanzien van de Consultatie Wet windenergie op zee.

Onderwerp:
Overtreding van een verbodsbepaling uit de Flora- faunawet, dan wel de Habitat- en Vogelrichtlijn;

Vraag:
- Hoe wordt bij het verlenen van de vrijstelling ten aanzien van een overtreding van een verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet, dan wel de Habitat- en Vogelrichtlijn, voldaan aan de (strikte) kaders die volgen uit deze wet en Europese richtlijnen?

Toelichting:
De criteria uit de Vogel- en Habitatrichtlijn, die beschrijven wanneer en waarom ontheffing verleend mag worden van de van deze richtlijn, zijn zeer strikt. Wij verwachten dat een vrijstelling zeer zorgvuldig onderbouwd moet worden, om de toets van de Raad van State te doorstaan (te voldoen aan de eisen van deze Europese richtlijnen). Witteveen+Bos ziet dit als een juridisch risico bij het nemen van de Kavelbesluiten (mits hier beroep tegen wordt ingesteld).

Advies:
Wij adviseren de Minister de juridische haalbaarheid van de ‘vrijstelling ten aanzien van de overtreding Flora- en faunawet’, danwel de ‘vrijstelling ten aanzien van de overtreding Vogel- en Habitatrichtlijn’ zorgvuldig te onderzoeken.

Wij hopen hiermee een nuttige bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de Wet windenergie op zee.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht