Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten

Reactie

Naam BO Geboortezorg (X.S. Nap-Koenders)
Plaats Utrecht
Datum 4 september 2023

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
In de kraamzorgsector levert een 0-uren contract een positieve bijdragen aan de capaciteitsproblematiek. Mensen met een vast dienstverband elders, kunnen op deze manier naast hun baan nog steeds inzetbaar zijn binnen de kraamzorg. Binnen de kraamzorg zijn er specifieke doelgroepen die hier wel om vragen om flexibel inzetbaar te blijven. Willen we de zorg aantrekkelijk houden en medewerkers 'bewaren' voor de zorg dan denk ik dat we de mogelijkheid moeten blijven houden om oproepcontracten aan te bieden in de zorg (wellicht is dit binnen andere beroepsgroepen anders). Werk in de zorg is er meer dan voldoende en dat lijkt de komende jaren zo te blijven. Er is een krapte aan zorgpersoneel. Medewerkers willen graag eigen regie over wanneer ze werken en met een oproepcontract hebben ze die vrijheid optimaal. De zorg bestaat bij het opheffen van oproepcontracten er juist meer zzp-ers in het werkveld komen. Waar wij in de kraamzorg pas echt mee geholpen zijn is als we voor iedereen de lage premie betalen.