Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Verzoek tot reactie

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-05-2014
Einddatum consultatie 12-06-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Versterken van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Bestuurders van onderwijsinstellingen;
- Interne toezichthouders en interne toezichthoudende
organen (Raden van Toezicht) van
onderwijsinstellingen;
- Leden van de medezeggenschapsorganen bij
Onderwijsinstellingen.

Verwachte effecten van de regeling

Betere en meer betrokken bestuurders en interne toezichthouders en meer inspraakmogelijkheden voor de medezeggenschap dragen bij aan beter onderwijs.

Doel van de consultatie

De betrokkenen, voordat het wetsvoorstel naar de ministerraad en de Raad van State gaat, inspraak te geven op de tekst van het wetsvoorstel. Dit kan inzichten opleveren die kunnen leiden tot verbetering van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Meer informatie

  • Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)