Wet toezicht trustkantoren 2018

Reactie

Naam Compliance Platform (mr M.E.D. van Rappard)
Plaats Bussum
Datum 30 mei 2016

Vraag1

Wilt u reageren op het concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren? Dan kunt u hier uw reactie geven.
Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand treft u de bijdrage namens het Compliance Platform aan.

Met vriendelijke groet,
Marianne van Rappard

Bijlage