wetswijziging Engels, Duits en Frans als deelvoertaal in het po

Consultatie mbt standpunten over de wetswijziging van artikel 9, tiende lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 18 van de Wet op de expertisecentra om scholen de mogelijkheid te geven tot 15% van de onderwijstijd in het Engels, Duits of Frans aan te bieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-04-2014
Einddatum consultatie 13-05-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Wijziging van artikel 9, tiende lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 18 van de Wet op de expertisecentra om scholen de mogelijkheid te geven tot 15% van de onderwijstijd in het Engels, Duits of Frans aan te bieden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geen verplichting, vrije keuze. Enkel gevolgen voor basisscholen die ervoor kiezen om Engels, Duits of Frans voor maximaal 15 % van de onderwijstijd als voertaal te gebruiken. Indien scholen hiervoor kiezen heeft het gevolgen voor leerlingen, leraren en schoolleiders.

Verwachte effecten van de regeling

Scholen die een deel van de onderwijstijd in een andere taal willen geven, hebben daartoe de mogelijkheid. Indien een school daarvoor kiest, kunnen leerlingen betere resultaten halen in de vreemde taal.

Doel van de consultatie

Standpunten inventariseren t.a.v. gebruik vreemde taal als deelvoertaal.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele wetsvoorstel.

Meer informatie

  • Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving