Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetswijziging Wet luchtvaart voor Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Wet luchtvaart voor. Per 1 juli 2023 is de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht. De MRS is een wettelijk overleg- en adviesorgaan over luchtvaartzaken rondom Schiphol. De MRS richt zich op beleid over leefomgevingskwaliteit en levert maatschappelijke inbreng op concrete projecten om hinder te voorkomen of te verminderen. De MRS is de opvolger van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Deze wetswijziging brengt de MRS juridisch onder in de Wet luchtvaart. In de tussentijd geldt de Regeling transitie CROS-MRS, waardoor de MRS zonder wettelijke borging haar werkzaamheden kan vervullen. Deze regeling is al eerder via een internetconsultatie voorgelegd.

Doel

Het doel van deze wijziging is de wettelijke borging van de MRS in de Wet luchtvaart. De MRS verzamelt maatschappelijke ideeën, zorgen en aandachtspunten over de leefomgevingskwaliteit rondom Schiphol. Daarnaast brengt de MRS adviezen uit. Dit doet de MRS op verzoek en op eigen initiatief. Ook denkt het na over de leefomgevingskwaliteit en brengt de visies hierover naar voren. Bijvoorbeeld aan het ministerie of aan Schiphol. In die adviezen kunnen meerdere gezichtspunten naast elkaar bestaan. Dat wordt deze wetswijziging vastgelegd.

Reactie geven?

U kunt tot en met 20 november 2023 via deze website reageren op de wetswijziging van de Wet luchtvaart en de toelichting.

U kunt:

  1. aanscherpingen aanbrengen in de wetswijziging en toelichting;
  2. fouten en onvolmaaktheden in de wetswijziging en toelichting meegeven.

Het ministerie kijkt per aangebracht punt of deze toepasbaar is op de wetswijziging of toelichting en of deze kan worden overgenomen.

In de consultatie op de Regeling Transitie CROS-MRS zijn meerdere suggesties voor verbetering gedaan. Een aantal daarvan zijn overgenomen in de regeling en de nu voorliggende wetswijziging. In de ondersteunende documenten vindt u hier een overzicht van in het hoofdlijnenverslag. U kunt hier op reageren maar het ministerie is in princiepe niet van plan de overgenomen suggesties weer terug te draaien of suggesties die zijn afgewezen alsnog op te nemen.

 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie16 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties