Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel Het Nieuwe Toezicht

De consultatie betreft het wetsvoorstel Het Nieuwe Toezicht

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-11-2015
Einddatum consultatie 09-12-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Gemeenten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met dit wetsvoorstel wordt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wko) op drie punten gewijzigd:
1. Er komen concrete pedagogische doelen in de wet, wat de kwaliteit van de opvang versterkt. De kinderopvangsector en toezichthouder krijgen door de concrete doelen meer houvast om vast te stellen of de kinderopvang of peuterspeelzaal voldoende kwaliteit biedt.
2. In de wet worden de grondslagen voor het stellen van kwaliteitseisen in lagere wetgeving gewijzigd. De grondslagen voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk worden gelijkgeschakeld zodat in lagere wetgeving dezelfde eisen kunnen worden gesteld aan beide voorzieningen. Daarnaast worden de grondslagen aangepast om in lagere wetgeving een aantal kwaliteitsverhogende eisen vast te leggen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een betere mix van mbo- en hbo-functies op de werkvloer.
3. De regels voor het uitschrijven uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: LRKP) worden verduidelijkt, zodat helder is wat de gevolgen zijn van een uitschrijving uit het LRKP voor de exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Kinderen die opgevangen worden in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvanginstelling of peuterspeelzaal.
• Ouders van wie kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvanginstelling of peuterspeelzaal gaan.
• Houders van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of buitenschoolse opvanginstellingen.
• Werknemers in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvanginstelling.
• Gemeenten.
• Toezichthouders in de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk.

Verwachte effecten van de regeling

Het beoogd effect van het wetsvoorstel is allereerst een kwaliteitsverhoging doordat er grondslagen opgenomen worden voor kwaliteitsverhogende maatregelen in lagere wetgeving, bijvoorbeeld een betere mix van mbo- en hbo- functies op de werkvloer. Ook het opnemen van concrete pedagogische doelen versterkt de kwaliteit. Instellingen kunnen daardoor beter hun pedagogisch beleid invullen en kunnen zich daarmee onderscheiden. Daarnaast vergemakkelijken de doelen het toezicht op de pedagogische kwaliteit, waarbij toezichthouder en instelling met elkaar in gesprek gaan over de kwaliteit en de pedagogische doelen. De kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen, wat de samenwerking tussen kindercentra en peuterspeelzalen vergemakkelijkt. Tot slot verduidelijkt het wetsvoorstel de gevolgen van een uitschrijving uit het LRKP voor de exploitatie van een kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de voorgestelde wetgeving;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht