Wet invoering rekentoets 2A en centraal examen 2A, onderscheid diploma’s mbo en doorstroombeperkingen rekentoets ER en centraal examen ER.

De volgende zaken worden geregeld:
- De introductie van een rekentoets 2A voor vmbo-bb en een centraal examen rekenen 2A voor de entreeopleiding en mbo-2
- Een onderscheid in diploma’s voor studenten in de entreeopleiding en in mbo-2, op basis van de behaalde resultaten voor Nederlandse taal en rekenen
- Het leggen van een basis voor doorstroombeperkingen naar de pabo en andere lerarenopleidingen voor studenten die het diploma hebben behaald op basis van een rekentoets ER/centraal examen ER.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-05-2015
Einddatum consultatie 01-06-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat er in het vo een rekentoets 2A kan worden afgenomen en in het mbo een centraal examen rekenen 2A. Deze toets en dit examen zijn makkelijker dan de 2F-toets respectievelijk centraal examen 2F. Met deze toets kunnen leerlingen en studenten die niet in staat zijn om aan te tonen dat ze het referentieniveau 2F beheersen, toch hun diploma halen.
Het wetsvoorstel introduceert daarnaast een onderscheid in diploma’s voor studenten in de entreeopleiding en niveau 2 van het mbo. Dit zorgt ervoor dat studenten in de entreeopleiding die (nog) niet in staat zijn om te voldoen aan de generieke eisen voor Nederlandse taal en rekenen, toch een diploma kunnen halen. Met dit diploma kunnen ze zich op de arbeidsmarkt begeven. Voor niet doorstroom naar niveau 2 moet voor Nederlandse taal zijn voldaan aan het niveau 2F en voor rekenen aan 2A. In mbo-2 kunnen studenten, door aan te tonen dat referentieniveau 2F wordt beheerst voor Nederlandse taal en 2A voor rekenen, een diploma halen en daarmee zich op de arbeidsmarkt begeven. Voor doorstroom naar mbo-3 is beheersing van zowel Nederlandse taal als rekenen nodig op referentieniveau 2F.
Tenslotte wordt in het wetsvoorstel de basis gelegd om in een ministeriële regeling opleidingen in het hoger onderwijs aan te wijzen waar studenten die het diploma op basis van een rekentoets 3ER of het centraal examen rekenen 3ER hebben behaald, niet naar kunnen doorstromen. De ministeriële regeling wordt op een later moment ontworpen en zal zich uitsluitend richten op de pabo en op nog te bepalen andere specifieke lerarenopleidingen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Leerlingen in vmbo basisberoepsgerichte leerweg

• Studenten in de entreeopleiding en niveau 2 van het mbo

• Leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs die willen doorstromen naar de pabo of andere specifieke lerarenopleidingen

• Scholen in het voortgezet onderwijs

• Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs

• Instellingen in het hoger onderwijs

Verwachte effecten van de regeling

• Leerlingen in het vmbo-bb krijgen met de rekentoets 2A voor rekenen een maakbaarder toets en zullen daardoor ook eerder in staat zijn om het diploma te halen.

• Studenten in de entreeopleiding en mbo-2 krijgen met het centraal examen rekenen 2A een maakbaarder examen en zullen daardoor eerder in staat zijn om het diploma te halen. Daarnaast betekent het onderscheid in diploma’s voor studenten in de entreeopleiding dat ze het diploma kunnen behalen zonder aan de huidige eisen voor Nederlandse taal en rekenen te voldoen. Als ze voor Nederlandse taal in staat zijn om 2F te behalen en voor rekenen 2A, dan kunnen ze daarmee doorstromen naar mbo-2. Met hetzelfde niveau voor Nederlandse taal en rekenen kunnen ze dan ook het diploma halen in mbo-2. Voor doorstroom naar mbo-3 vanuit mbo-2 is het nodig om zowel voor Nederlandse taal als voor rekenen 2F aan te tonen.

• Leerlingen in het vo en studenten in het mbo die op basis van de rekentoets 3ER of het centraal examen rekenen 3ER hun diploma hebben behaald, kunnen niet langer meer doorstromen naar de pabo en nog nader te bepalen andere lerarenopleidingen.

• Scholen in het voortgezet onderwijs zullen de rekentoets 2A moeten aanbieden aan hun leerlingen in het vmbo-bb, als die niet in staat zijn om de rekentoets 2F te halen.

• Instellingen in het mbo zullen het centraal examen rekenen 2A moeten aanbieden aan hun studenten in de entreeopleiding en mbo-2, als die niet in staat zijn om het centraal examen rekenen 2F te halen. Daarnaast zullen de mbo-instellingen, moeten bepalen welk diploma deze student uitgereikt kan krijgen, op basis van het niveau dat de student heeft behaald voor rekenen.

• Instellingen in het hoger onderwijs mogen leerlingen en studenten die hun diploma hebben behaald op basis van een rekentoets ER of centraal examen rekenen ER weigeren voor pabo en bepaalde andere lerarenopleidingen. Om welke lerarenopleidingen dat gaat, zal later worden bepaald.

Doel van de consultatie

Nagaan wat de reacties zijn op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Dat de resultaten voor Nederlandse taal en rekenen gaan meetellen voor diplomering in zowel het vo als mbo is al eerder bepaald. Dat is niet waarover in deze specifieke internetconsultatie om input wordt gevraagd.
Daarnaast is besloten (naar aanleiding van de aangenomen TK-motie Klaver/Mohandis van begin dit jaar) dat de doorstroombeperking op basis van de rekentoets ER of het centraal examen rekenen ER alleen zal gelden voor pabo en andere nog te bepalen specifieke lerarenopleidingen. Reacties die verder gaan dan dit uitgangspunt, zullen evenmin leiden tot aanpassing van het wetsvoorstel.

Meer informatie