Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen.

Reactie

Naam jos van Veen
Plaats ZWOLLE
Datum 19 mei 2016

Vraag1

Draagt het voorgestelde pseudoniem voldoende bij aan het verbeteren van de privacy van leerlingen?
Het mes snijdt aan 2 kanten.Ja en Nee.
Ja, het gaat niet meer over persoonsnamen en naamgebonden data in uiywisseling..het voorkomt aspecifieke vooringenomenheid van personen.
Wat voor bezwaar hier aankleeft bij de producent van digitale leermiddelen is me een beetje een raadsel.Digitakele middelen worden afgestenmd op doelhgroepen van bepaalde orde en hoedanigheid en zijn nog zeker niet puur persoonsgebonden.Maar goed..

Nee, bij studenten-leerlingen onderling schijnt er helemaal geen bezwaar te zijn tegen uitwisselen van pseudoniemen, zeker als dit ontsnappingsmogelijkheden biedt bij controle over het gebruik als zodanig..de beste leerling/student doet etgen vergoeding al hetgeen de ander moest doen om een onderdeel af te laten etkenen. Niets is zo fraudegevoelig dan digitalisering bij procesdoelen.

Pseudonimisering-studetnummer is absoluut noodzakleijk bij digittle toetsing waardoor vraagstellingen gemixed uit een pool van vragen wordt aangeboden..
Fraude is dan veel beperkter dan bij gewone toetsen

Daar staat tegenover dat er veelal veel te weinig variatie in toetsvorm wordt aangebracht..veelal de compleet verkeerde eenzijdigheid van multiple choice, Een toetsvorm die compleet niks zegt over iemands capaciteiten in het hanteren van kennis, wetenschap,principes etc. maar uitsluitend berust op geheugen, taalvaardigheid en herkenning.
Dit veroorzaakt dus het verlies van het geleerde voor meer dan 80% binnen een maand en de voorliefde voor stampen ipv studeren.

Ook de aansluiting en samenhenag in het onderwijs komt hierbii het geding..leren denken met inhoud en vervolgens factisch toetsen is de meest gemaakte doodzonde..MC als tijdwinst voor nakijken..dn kijk je dus n snel na wat je iegenlijk NIET beoogd...Het onderwijs zit er vol mee..(kom zelf uit het HBOV onderwijs en heb zelf computer assisted onderwijs ontwikkeld'

Vraag2

Verbetert het voorgestelde pseudoniem in voldoende mate de toegang en het gebruik van digitale leermiddelen door leerlingen?
Volgens heeft dit in principe geen natuurlijk verband. het hindert de toegang niet en maakt toetsing individueler en valider.
De toegang wordt er niet meer of minder om.
Of enr nu een naam of een cijferreeks staat maakt ene computer niks uit..en privacy wordt meestal bereikt door een wachtwoord.
En als iedereen dat wachtwoord weet dan is identiteitsdiefstal gauw geregeld en wordt er volop gefraudeerd..

Vraag3

Hebt u andere reacties of suggesties bij dit wetsvoorstel? U kunt hieronder reageren.
Ik zie alleen voordelen bij individualiserng van onderijs maar heb meteen commentaar bij de toetsontwikkelingen en toetsvragen als zodanig.
Cognitiebe vaardigehden is NIET hetzelfde als MC-toetsing die uit persoonlijke rendementsoverwegingen veel en VEEL teveel gebruikt wordt)gemakzucht,onderwijstijdgeknoei)
Het vraag vaardigheid te werken met cognitievrgen )verklren,argumenten pro en tegen`best guess, belsuiten op pro en con situaties,etc etc'

De meeste studenten stampen 14 dagen van te voren, onderwijsinstellingen geeft hen zelfs daarvoor vrij en zijn daarna alle feiten voor het volgend jaar weer kwijt..motto: hebben we gehad, hoeven we niet meer te weten..de drama´s verschuiven dan naar het laatste jaar of de laatste jaren..

Anonimisering reduceert tot nummer of code..terwijl iedereen als persoon serieus wordt genomen..het nummergevoel...Gelukkig is onze BSN voor meer dan 1 ding geldig...Computers dragen bij aan vernummering van personen..en identiteitscrises.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht