Wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen.

Reactie

Naam SURFnet bv (JP van Dijk)
Plaats Utrecht
Datum 19 mei 2016

Vraag1

Draagt het voorgestelde pseudoniem voldoende bij aan het verbeteren van de privacy van leerlingen?
Nee: er lijkt een andere definitie van pseudoniemen te worden gehanteerd dan in de rest van de wereld. Een pseudoniem dient bestand te zijn tegen "collusion" - het relateren van profielen bij verschillende leveranciers. Zoals ik dit voorstel begrijp laat dit ruimte om voor verschillende leveranciers *hetzelfde* pseudoniem te gebruiken.

Zie ook
http://docs.oasis-open.org/security/saml/Post2.0/sstc-saml-tech-overview-2.0-cd-02.html#5.4.3.Federation%20Using%20Persistent%20Pseudonym%20Identifiers|outline

voor het gebruik van pseudoniemen in SAML (het protocol dat veel uitgevers gebruiken in onderwijsfederaties).