Wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen.

Reactie

Naam Radboud Universiteit (Prof. Dr. E.R. Verheul)
Plaats Nijmegen
Datum 31 mei 2016

Vraag1

Draagt het voorgestelde pseudoniem voldoende bij aan het verbeteren van de privacy van leerlingen?
Nee. Dit staat overigens ook op pagina 38 van in de uitgevoerde PIA. Zie mijn detail reactie.

Vraag2

Verbetert het voorgestelde pseudoniem in voldoende mate de toegang en het gebruik van digitale leermiddelen door leerlingen?
Nee.

Vraag3

Hebt u andere reacties of suggesties bij dit wetsvoorstel? U kunt hieronder reageren.
Mijn reactie kunt u vinden op mijn website (Radboud universiteit): https://www.cs.ru.nl/E.Verheul/presentations/Reactie_op_wetsvoorstel_pseudonimisering_onderwijs.pdf

Mocht u deze niet kunnen benaderen dan kan ik u deze ook toe emailen. Ik ben bereikbaar op eric.verheul@keycontrols.nl

Bijlage