Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen.

Reactie

Naam ir J. Verburg
Plaats Dordrecht
Datum 20 mei 2016

Vraag1

Draagt het voorgestelde pseudoniem voldoende bij aan het verbeteren van de privacy van leerlingen?
Het hangt erg af van hoe dit wordt toegepast.

Als aan elke leerling 1 pseudoniem wordt toegewezen dat voor elke school en elke leverancier het zelfde is, is de privacy het minst beschermd en is het voor de leveranciers maximaal van waarde. Bij fusies of andere vormen van samenwerking tussen leveranciers zouden gegevens van een leerling kunnen worden samengevoegd.

Dus bij voorkeur per school en per leverancier (en per jaar) een ander pseudoniem.

Vraag2

Verbetert het voorgestelde pseudoniem in voldoende mate de toegang en het gebruik van digitale leermiddelen door leerlingen?
Als de leerling zich geremd zou voelen door de privacy-aantasting zou dit een verbetering kunnen zijn.

Wel verwacht ik dat terugkoppeling van de leverancier naar leerlingen hiermee lastiger wordt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht