Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen.

Reactie

Naam Jeroen Visser
Plaats Schiedam
Datum 19 mei 2016

Vraag1

Draagt het voorgestelde pseudoniem voldoende bij aan het verbeteren van de privacy van leerlingen?
Als per leverancier een pseudoniem aangemaakt wordt en koppeling tussen pseudoniemen en BES op juiste wijze door enkel goed geïdentificeerde en geautoriseerde personen en systemen gedaan wordt, zou een dergelijk systeem afdoende moeten werken om oppervlakkige datamining op basis van persoonsgegevens tegen te gaan. Daarbij dient elke benadering van gegevens op juiste wijze een auditlog te genereren zodat verantwoordelijken aangesproken kunnen worden op het maken van fouten.

Vraag2

Verbetert het voorgestelde pseudoniem in voldoende mate de toegang en het gebruik van digitale leermiddelen door leerlingen?
Het gebruikt van pseudoniemen verbetert de toegang niet. Toegang daartoe zal niet toenemen, versnellen of verbeteren. Enkel de nodeloze uitwisseling van gegevens wordt tegen gegaan.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht