Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel pseudonimiseren van leerlinggegevens ten behoeve van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen.

Reactie

Naam Graafschap College (ir PPWM Hoeken)
Plaats Doetinchem
Datum 15 juni 2016

Vraag1

Draagt het voorgestelde pseudoniem voldoende bij aan het verbeteren van de privacy van leerlingen?
Enerzijds kan het pseudoniem bijdragen aan het verbeteren van de privacy van leerlingen omdat voor bepaalde applicaties slechts het speudoniem behoeft te worden uitgewisseld tussen onderwijsinstellingen en leveranciers, maar anderzijds verminderd het de privacy omdat de combinatie van pseudoniem en andere gegevens van de leerling het digitaal koppelen van informatie en volgen van individuele leerllingen eenvoudiger maakt.

Vraag2

Verbetert het voorgestelde pseudoniem in voldoende mate de toegang en het gebruik van digitale leermiddelen door leerlingen?
Het verbetert in die zin de toegang dat de administratieve handelingen om toegang te verlenen eenvoudiger worden mits de gangbare systemen van de instellingen ook eenvoudig kunnen beschikken over het pseudoniem, maar dat vergt wel aanpassing van de systemen en een efficiënte verwerving van het synoniem. Per systeem vergt dit wel een aanpassing.

Vraag3

Hebt u andere reacties of suggesties bij dit wetsvoorstel? U kunt hieronder reageren.
De inspanning aan de zijde van de onderwijsinstellingen wordt in de tekst als gering ingeschat, terwijl dat zeker niet in alle gevallen zo is, omdat het synoniem als attribuut moet worden toegevoegd aan de systemen en functies moeten worden aangepast.

Administratieve processen kunnen worden vereenvoudigd en aan efficiëntie winnen als het synoniem ook wordt aangewend voor andere administratieve processen, maar dat vormt eerder een bedreiging dan een bevordering van de privacy van leerlingen.

Een goede afweging van voordelen / nadelen voor de privacy en kosten en inspanningen versus en efficiëntie voor instellingen en levereanciers lijkt me op zijn plaats.

Overigens lijkt het synoniem een handig instrument voor tal van administratieve processen ook rondom docenten en medewerkers. In dat kader zou een verbreding juist toe te juichen zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht