Voorontwerp van een Wet overbruggingsuitkering

Het voorontwerp regelt een inkomensvoorziening voor personen van 65 of 66 jaar.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-01-2010
Einddatum consultatie 08-02-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het voorontwerp is voorkomen dat voor een werknemer van 65 of 66 jaar, van wie de uitkering op grond van de Werkloosheidswet of de loongerelateerde uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen eindigt omdat de volledige uitkeringsduur is bereikt, een lacune ontstaat tussen het einde van die uitkering en het ingaan van de AOW-uitkering.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Direct belanghebbende: de werknemer van wie de uitkering op grond van Werkloosheidswet of de loongerelateerde uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen eindigt en die op dat moment 65 of 66 jaar is en nog geen recht heeft op AOW.
Uitvoering: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Verwachte effecten van de regeling

Een inkomen voor werknemers die door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd anders een beroep zouden moeten doen op een gemeentelijke inkomensvoorziening.

Doel van de consultatie

Het bieden van inzicht in de voorgestelde inkomensvoorziening en het verkrijgen van reacties hierop.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Voorontwerp en de memorie van toelichting hierop.