Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Minkema College (Bsc j.m. Nagtegaal)
Plaats Woerden
Datum 18 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Nee, ik verwacht dat er dan nog meer tijd vrijgemaakt gaat worden voor (niet altijd zinvolle) studiedagen, waardoor er nog meer druk op de lespraktijk komt, en de docent juist minder tijd overhoudt voor ontwikkeling

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Nee, de zeggenschap van de docent zou duidelijker wettelijk vast gelegd moeten worden

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Nee, de randvoorwaarden blijven gelijk. Scholen zullen nu eenmaal oplossingen blijven zoeken voor een lerarentekort

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Nee, zolang de inspectie geen oplossingen heeft voor het lerarentekort, lijkt het mij niet zinvol om nog meer (onbevoegde) docenten te dwingen het ondetwijsvrld te verlaten

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Niet. Bedenk bijvoorbeeld ook dat medisch studenten ook niet in het BIG-register staan
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht