Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Strabrecht College (Dhr. L.J. van der Deijl)
Plaats Geldrop
Datum 25 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Het zal waarschijnlijk wel enigszins werken als stok achter de deur.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Ik heb daar mijn ernstige twijfels over. De positie van de leraar wordt niet versterkt door dit soort regelingen. De positie wordt wel versterkt door de leraar daadwerkelijk meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven voor zijn werk. In het nogal dichtgetimmerde onderwijssysteem in Nederland is dat, zeker binnen het VO, niet aan de orde.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Nee, absoluut niet. Scholen trekken geen onbevoegde leraren aan omdat ze dat leuk vinden, maar omdat ze niet anders kunnen. Dit soort registers zijn niet de oplossing voor het probleem.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Nee, op het moment dat je dit (top-down) gaat dichtregelen via een wet, is het niet meer iets van de beroepsgroep zelf. En dat zou nu juist wel moeten. Dit is wat mij betreft echt een gemiste kans.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Geen mening.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht