Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Basisschool Petrus Canisius (P Cuppens-Schrijver)
Plaats Nijmegen
Datum 24 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Het is goed dat leraren gestimuleerd worden om zich te blijven ontwikkelen. Wel vraag ik me af hoe er naar persoonlijke omstandigheden wordt gekeken. Ook mis ik op dit moment de tijd en de rust om zaken toe te passen in de klas. Niet alleen het behalen van een papiertje zorgt voor meer kwaliteit. Het voorbereiden van lessen is misschien nog wel belangrijker, maar daar heb ik op dit moment veel te weinig tijd voor.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Ja

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Ja, maar ik denk wel dat er beseft moet worden hoe zwaar het is om je opleiding te volgen naast het lesgeven. Ik ben als zij-instromer begonnen met 4 werkdagen en 1 dag studie. Ik had nog geen gezin en geen vriend. Daardoor kon ik me volledig concentreren op mijn werk en studie en is het me gelukt om het binnen de tijd te halen. Ook moet er gekeken worden naar wat wordt aangeboden.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
?

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Leraren die geregistreerd worden in het lerarenregister moeten in ieder geval een bevoegdheid hebben. Ik vind het minder belangrijk dat leraren ook per vak bevoegd zijn. Het gaat mij er veel meer om dat leraren weten hoe ze om moeten gaan met leerlingen. Hoe ze het beste eruit krijgen. Zeker mensen uit het werkveld die worden aangesteld als leraar bezitten die vakkennis al.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht