Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Etty Hillesum Lyceum (Ir. Drs. M Snuverink)
Plaats Deventer
Datum 18 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Ik denk dat de verplichting van het aanstellen van goed gekwalificeerd onderwijspersoneel bij de onderwijsbesturen en directies van de diverse schoolorganisaties moet worden gelegd. Zij moeten zorgen voor een omgeving, waarin docenten worden gestimuleerd en aangemoedigd om van elkaar te leren en kennis te halen bij universiteiten/hogescholen/onderwijsbureaus/professionele beroepsgroepen.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Ik heb de vrees dat er een actieve business op gang komt, die tegen (forse) betaling bijscholingscursussen gaat aanbieden. Dat legt een flinke claim op de onderwijs(scholings)budgetten en de tijd die leraren nog kunnen besteden aan de professionele ontwikkeling van de school. De actieve docent binnen de school zal op deze wijze gedwongen worden meer tijd buiten de school door te brengen. De positie van de leraar zal juist verzwakt worden. Er komt meer macht te liggen bij de aanbieders van scholing en het ministerie van Onderwijs. Daarnaast krijgt een schoolbestuur meer mogelijkheden docenten te ontslaan die wellicht prima lesgeven, maar die niet aan de scholingsvraag voldoen.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Dit is een vraag die los staat van het lerarenregister. Het kan schoolbesturen simpelweg onmogelijk worden gemaakt onbevoegde leraren aan te nemen, door hier boetes aan te verbinden. Schoolbesturen hebben nu ook al de mogelijkheden om onbevoegde leraren niet aan te nemen. Ze doen dit niet, omdat er soms onvoldoende kandidaten zijn of omdat een onbevoegde docent goedkoper is. Hier kan strenger op gelet worden door de Rijksoverheid. Een register is hiervoor niet noodzakelijk. Een docent zou nu ook al een diploma moeten kunnen overleggen bij een sollicitatie. Daarnaast is een goed schoolbestuur actief in het stimuleren van de scholing van zijn personeel. De verantwoordelijkheid hiervoor buiten de school leggen, lost het probleem niet op. De afstand tot de school vanuit de organisatie van het lerarenregister zie ik ook als ongewenst groot.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
De artikelen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het onderwijs en de leraar. Als een goed functionerende leraar onvoldoende scholing doet die geregistreerd is in het lerarenregister kan hij/zij uit zijn ambt gezet worden. Het beroep van leraar is meer dan het volgen van cursussen en (extra) opleidingen. Het is toch vooral een beroep dat in de praktijk geleerd wordt. Er moet meer ruimte komen voor leraren om binnen de school van elkaar te leren en ook hier scholingsuren voor te krijgen. Dit kan alleen als de verantwoordelijkheid hiervoor direct bij het schoolbestuur van de leraar komt te liggen.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
-
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht