Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam ROC Gilde Opleidingen (Dhr. A. Vorbach)
Plaats Roermond
Datum 24 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Niet zondermeer gestimuleerd; heel wat aspecten spelen in dezen een rol: scholingsvragen bij docenten/binnen teams, scholingsmogelijkheden (tijdsaspect; kostenplaatje) door de organisatie geboden spelen zeker mee.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Dat denk ik van wel

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
In het onderwijs dient de medewerker bekwaam en bevoegd te zijn.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
voor zover ik kan beoordelen, wel ja.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Zij-instromers beschikken over heel veel vaktechnische en praktische kennis (uit het bedrijfsleven) Als docent dien je te beschikken over een veel breder scala aan vaardigheden: omgang met deelnemers; veilige en uitdagende leeromgeving kunnen bieden. Gedifferentieert kunnen werken; aandacht voor: klassenmanagement, gesprekstechnieken, culturele verschillen, duidelijkheid/structuur, in kader van Passend Onderwijs om kunnen gaan met allerlei gedrags- e.a. problematieken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht