Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Altena College (drs G van der Beek)
Plaats Sleeuwijk
Datum 17 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Maar deels.
Het systeem is daarvoor veel te bureaucratisch, veel te dwingend en laat veel te weinig ruimte voor normaal overleg tussen werkgever en werknemer.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Nee, het zijn de zoveelste kunstgrepen om met geforceerde middelen allerlei mensen te dwingen.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Nee, scholen willen niets liever dan bevoegde mensen benoemen, maar kunnen soms niet anders dan nog niet bevoegden aannemen. Deze wet is een rare manier van dwingen op een gebied waar dwang onzin is zolang er niet voldoende bevoegde mensen zijn.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Nee, veel te veel dwang en bureaucratie

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
nvt (ik werk in het vo)
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht