Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam commanderij college (drs cfh grootjen)
Plaats gemert
Datum 24 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Nee, ik denk dat dit niet het geval is omdat de tegenstelling tussen werknemer en werkgever erdoor vergroot wordt. De inzet van het register was dat dit door en voor de beroepsgroep zelf geregeld werd. Door dit wetsvoorstel zullen bestuurders / werkgevers het register moeten vullen en actualiseren. Dat verwordt het tot een controle-instrument ipv een instrument voor beroepsontwikkeling.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Nee, ik denk niet dat dit tot versterking van de positie vd leraar leidt. Professionele ruimte is een zaak tussen werknemer en werkgever met, als altijd, een plek voor de MR om afspraken te toetsen en moet niet wettelijk worden afgedwongen.
Wij maken in onze organisatie werk van de professionele ruimte van leraren, maar met dit voorstel gaan we de kant op van zeggenschap en misschien zelfs macht. Dit lijkt me bijzonder onwenselijk.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
In het voorstel wordt het al dan niet vermeld staan in het lerarenregister genoemd als voorwaarde voor benoeming.
Daarmee wordt mijn rol als werkgever ingeperkt en -weer - teruggelegd bij de overheid. Het ultieme gevolg zou kunnen zijn dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs in onze organisatie ook weer bij de overheid komt te liggen. Dat lijkt me in strijd met de wet- en regelgeving.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Ik voorzie veel administratieve last bij de besturen, maar vind daarnaast -en eerder eerder genoemd- dat de werkgever niet verantwoordelijk moet wordt voor de vulling en actualisering van het register.
We gaan voorbij aan de belangrijkste ontwikkeling en doel voor een goed werkend lerarenregister: leraren laten zien dat ze belang hechten aan het afleggen van verantwoording en daarmee aan een goed functionerende beroepsgroep.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
nvt voor onze vo-organisatie
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht