Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Nova College (Dhr. T Lenos)
Plaats Haarlem
Datum 18 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Nee, dat denk ik niet. Het is eerder alweer een registratie en administratiegedoe bovenop de vele registratie en administratie die de laatste jaren al tot de taak van de leraar is gaan behoren en gekomen

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Nee. De positie van de leraar en de ruimte en stimulans voor het beroep en de uitoefening daarvan zou intrinsiek moeten zijn. Daarnaast is dit een taak van de school om dit te stimuleren op basis van competenties die nodig zijn voor de betreffende school.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Dat is dan geen stimulans, maar een maatregel die eerder blokkades oplevert dan stimulans en ruimte om het onderwijs naar behoefte in te kunnen richten en uitvoeren

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Nee, als was het alleen maar omdat er elk jaar wel wijzigingen zijn in het onderwijs, waardoor ook deze artikelen steeds aan verandering onderhevig (moeten) zijn

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Zij-instromers dienen te voldoe aan de wettelijke eisen en de eisen en wensen van de desbetreffende school. Het is dus helemaal niet nodig om dit nogmaals via dit "nieuw uitgedachte, maar niet doorgedacht" systeem opnieuw te gaan "duiden"
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht