Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Albeda College (AGH Donker)
Plaats Rotterdam
Datum 18 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Nee, dat denk ik niet. Docenten doen dat uit zichzelf wel.
Het register is een poging om toezicht te houden omdat de menselijke maat op de werkvloer ontbreekt. Het zou veel beter zijn aan de laatste iets te doen.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Nee, als je dit (een lijstje met opschepperij) nodig hebt, ben je verkeerd bezig en hoor je niet voor het bord! Je mist dan wat creatieviteit en omgangskunde.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Het terugdringen van onbevoegd lesgeven is een zaak van het bestuur. Zolang het bestuur de weg van de minste (=goedkoopste) weerstand kiest, verandert er niets!

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Nee

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Geen enkele! Zelf je diploma's halen, bestuur laten toezien dat dit gebeurt, zelf je diploma's beheren, beperkt aantal jaren onbevoegd voor de klas, geen vaste aanstelling onbevoegden werkt veel beter!!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht