Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Zadkine (A Bozdag)
Plaats Rotterdam
Datum 18 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Nee.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Nee

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Nee. Zonder die onbevoegde docenten zullen klassen zijn op elk school zonder docenten. De lessen zullen uitvallen. De lerarenopleidingen op het HBO stellen niets voor. Ze zijn bar en bar slecht. Ik zit al meer dan 16 jaar onbevoegd in het VO en heb lessen verzorgd van VMBO-1 t/m VWO-6. Ik heb veel docenten meegemaakt die een bevoegdheid hebben maar geen goede docent zijn. Dus bevoegdheid zegt niets over de kwaliteit van een docent.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Nee.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Als een zij-instromer tijdelijk ingezet wordt als docent in het MBO, zou dit raar zijn als hij een opleiding moet volgen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht