Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam LTO Nederland (Drs. J.H.F.C. Sanders)
Plaats Den Haag
Datum 26 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Een wettelijk verplicht lerarenregister draagt op zich bij aan het stimuleren van de professionaliteit van het leraarschap. Voorkomen dient echter te worden dat door het register de zij-instroom vanuit de beroepspraktijk wordt geblokkeerd.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Deze drie elementen versterken inderdaad de positie en professionaliteit van leraren in de school.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Onbevoegd lesgeven wordt door het lerarenregister teruggedrongen. Het is echter de vraag of dat in alle gevallen wenselijk is.
In de agrarische en groene sectoren wordt hard gewerkt om de samenwerking tussen (V)MBO onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Voor leerlingen is het van belang om kennis te maken met de beroepspraktijk. Zij worden gemotiveerd door mensen (ondernemers en werknemers) die les kunnen geven op basis van praktische voorbeelden en situaties. De wettelijke verankering van het lerarenregister mag geen belemmering vormen voor zij-instromers uit de beroepspraktijk om hun kennis en ervaring met leerlingen te delen.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Het beschreven lerarenregister is op zich passend, maar dient voldoende mogelijkheden te bieden voor zij-instromers uit de beroepspraktijk om les te geven zonder kwalificatie. Dit geldt met name voor zij-instromers die maar een beperkt aantal uren lesgeven, bijvoorbeeld naast het ondernemerschap.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Het lerarenregister zou de categorieën gecertificeerd docent en aspirant docent kunnen bevatten. Mensen uit de praktijk die maar een beperkt aantal uren lesgeven (bijvoorbeeld naast hun baan of bedrijf) zouden dit kunnen doen onder de verantwoordelijkheid van een gecertificeerde docent.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht