Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam M van Herp
Plaats Nijmegen
Datum 23 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Ja, in principe wel. Ik ben vóór bijscholing en professionalisering!

Echter, ik als invaller zie wel nadelen. Want als je op een school werkzaam hebt, dan profiteer je van interessante nascholing/bijscholing die door scholen wordt betaald. Maar als invaller, zeker als je de pech hebt dat je op veel verschillende scholen komt, heb je dat voordeel niet. Dan moet je dit allemaal zelf betalen.

Ook is het lastig als invaller om bijv. een tweede opleiding te doen. Er is geen financiële steun: als ik niet werk dan krijg ik niet betaald. En opdrachten/onderzoeken moeten vaak op een werkplek worden uitgevoerd, wat lastig is als deze werkplek vaak wisselt.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Ja, maar vooral belangrijk is dat je de kennis van je eigen vak up-to-date houdt.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Ja. Maar waarom zijn er zoveel onbevoegde docenten? Dat probleem los je niet alleen hier mee op denk ik.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Ja

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Ik begrijp de vraag niet helemaal.

Zij-instromers moeten gewoon voor de klas kunnen, onder begeleiding en dit mag niet voor onbeperkte duur. Dus afbakenen, bijv. maximaal twee jaar onbevoegd voor de klas. Als je niet bevoegd bent, mag je nog niet in het register naar mijn idee.