Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Esdal college (P. Bos)
Plaats Emmen
Datum 23 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Nee het lerarenregister draagt , volgens mij, alleen bij aan nog meer administratieve rompslomp. Leraren worden door deze wet nog meer in een keurslijf gedrukt. Scholen kunnen nu zelf in overleg met hun docenten kiezen voor individuele of teamgerichte scholing. Scholen kunnen bij aanstelling de diploma's en bevoegdheden ten allen tijde opvragen of nazien. Professionele ontwikkeling is een taak van de professionals zelf.
Dit behoort niet opgelegd te worden d.m.v. een lerarenregister.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Denk het juist niet. De positie van de leraar wordt door dit soort regelgeving alleen maar kwetsbaarder. De docent van tegenwoordig legt volgens mij al genoeg verantwoording af in functionerings/beoordelingsgeprekken. Bovendien is er een jaarplanning vaksectieoverleg en teamvergaderingen, enz.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Als er voor bepaalde vakgebieden bijna geen docenten te vinden zijn, dan is soms onbevoegd lesgeven nodig, met als doel de lln. van onderwijs te voorzien. Het zichtbaar maken d.m.v. een lerarenregistratie heeft totaal geen zin. Zichtbaar maken kan ook door bij de scholen te inventariseren. Dat levert veel minder administratatieve rompslomp op en geeft een directer beeld van onbevoegd lesgeven.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
De artikelen zijn niet passend voor het probleem van onbevoegd lesgeven. Bij bekwaamheid zou het ministerie mogelijkheden moeten bieden sneller bevoegd te worden. Dit kan door passend onderwijs en betere om en bijscholing aan te bieden.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
geen antwoord.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht