Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Antoon Schellenscollege (R Flohr)
Plaats Eindhoven
Datum 24 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Ik vraag me af of alle nascholingsactiviteiten tot stelselmatig werken aan mijn professionele ontwikkeling behoort. Ik denk hierbij ook aan informeel leren.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Ik vraag me af of de ervaring van sommige docenten zo'n wetsvoorstel tot gevolg heeft. Ik denk dat docenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun professionele ontwikkeling. Hiervoor is al ruimte in de CAO.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Nee, ik denk zelfs dat er mensen on(der)bevoegd beter kunnen lesgeven dan mensen die aan alle denkbare eisen voldoen maar in de klas toch niet het beste uit leerlingen halen.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Niet passend en niet noodzakelijk

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
mensen uit de praktijk die hun passie willen overbrengen op leerlingen in het MBO zouden niet tegen gewerkt moeten worden door niet passende opleidingen maar op basis van EVC en goede beoordelingen aan de slag kunnen gaan.