Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam Anouk Klos
Plaats Heerlen
Datum 18 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Alsof leraren al niet genoeg te doen hebben! Laten we er nog meer verplichtingen tegenaan gooien. De enige manier om een betere leraar te zijn is door oprechte, zelfgestuurde ontwikkeling, niet doordat het moet.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Ik denk dat het tot blikvernauwing leidt: alleen met een papiertje en als je voldoet aan de wet, ben je een goede leraar. Bevoegd betekent zelden vanzelfsprekend bekwaam.
Bekwaamheid als leraar is een persoonskenmerk, dat kun je niet aanleren.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Ik vind dat onbekwaam lesgeven moet worden teruggedrongen,en onbevoegd is niet onbekwaam.
Bevoegdheid is zeker geen garantie voor bekwaamheid!

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Te veel regels, je kunt het toch nooit allemaal dichttimmeren.
Ik vind de hele wet een slecht idee.
Ik dacht dat het streven juist was naar minder regelgeving?

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Geen enkele aparte aanduiding.
Ze zijn gelijkwaardig, zo niet beter dan veel bevoegde leraren.
En niet alleen in het mbo.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht