Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam HAN (drs twm de Wit)
Plaats Nijmegen
Datum 26 januari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Voor bevoegde leraren wel, er moet een campagne komen zodat leraren, lerarenopleidingen en leidinggevenden weten dat dit er aan komt.
Voor onbevoegden, zij-instromers etc mag dit register niet worden opengesteld, eerst bevoegdheid halen.
Overweeg ook de mensen in het hbo toegang te geven tot het register. eerst optioneel later ook verplicht.

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Potentieel wel, maar dit is afhankelijk van de voorwaarden in CAO, het opleidingsbeleid en visie van scholen. Een teambenadering en samenwerking met andere scholen icm de regionale lerarenopleiding zouden het effect beter maken.

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Ik vrees van niet, dat werkt verhullend. Ik zou deze groep dan ook uit het register houden.

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Moeilijk in te schatten. Na een jaar goed evalueren en dan aanpassen. Vooral de effecten moeten goed zijn: bijv. minder uitval, hogere kwaliteit, verbeteren Nederlands en rekenen, hogere tevredenheid van bedrijfsleven. De ambitie moet hoog zijn, de effecten moeten meetbaar worden.
Goed evalueren welke bijscholing effectief is mbt bovenstaande zaken. Laat lectoren van lerarenopleidingen hier goed onderzoek naar doen.

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Een zij-instromer moet binnen twee jaar bevoegd worden, anders geen toekomst meer voor de klas en daarna pas worden toegelaten tot het register. Goede assessments en kwalitatieve PDG zijn een apart instrument om dat te kunnen bereiken. Aan kwaliteit geen concessie doen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht