Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet op het lerarenregister

Reactie

Naam OMO (T. van 't Klooster)
Plaats Tilburg
Datum 24 februari 2015

Vraag1

Denkt u dat met het voorgestelde wettelijk verplichte lerarenregister leraren adequaat worden gestimuleerd om stelselmatig te werken aan hun professionele ontwikkeling?
Alleen het register werkt onvoldoende; leraren moet ook echt ruimte gegeven worden voor hun deskundigheidsbevordering, herkenbaar in tijd (bijv. organiseer een maal per jaar een leerweek: alle leerlingen vrij; alle docenten moeten verplicht een leerprogramma volgen, aangeboden door allerlei opleidingen / instituten door het hele land; het volgen ervan geeft een jaar lang verlengde inschrijving; niet volgen verplicht docenten ertoe buiten lestijd aantoonbaar deze tijd besteed te hebben

Vraag2

Denkt u dat de drie elementen van het wetsvoorstel – lerarenregister, omschrijving van het beroep en professionele ruimte – bijdragen aan versterking van de positie van leraren in de school?
Dat alleen werkt niet; het gaat ook meer om de positie van leraren buiten de school: het moet weer een erkend en gewaardeerd professioneel beroep worden voor ouders en leerlingen

Vraag3

Denkt u dat met het zichtbaar maken van de mate waarin onderwijs wordt gegeven door leraren die nog aan de bekwaamheidseisen moeten voldoen, in het voortgezet onderwijs voldoende stimulans ontstaat om het onbevoegd lesgeven terug te dringen?
Nee; die stimulansen zijn er nu ook al, mits toegepast; dat zal niet veranderen; ook in de toekomst zal gelden: nood breekt wet. Bovendien is zoiets makkelijk et omzeilen door een nieuw combinatievak te maken waar geen bevoegdheidsregeling voor bestaat (vak levensvaardigheden, combinatie van huishoudkunde, levensbeschouwing en biologie bijvoorbeeld)

Vraag4

Ziet u de opname van de artikelen die zien op de vorm en inhoud van het lerarenregister in de Wet op het onderwijstoezicht als passend?
Wordt de administratieve last hierdoor niet erg hoog?

Vraag5

Op basis van welke aanduiding van hun positie kan dit voorstel het beste recht doen aan de zij-instromers in het mbo?

* zie toelichting op vraag 5 onder documenten.
Iets als: voorlopige inschrijving, met akkoord door bestuur / mbo-raad / aparte commissie / forfaitair?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht